Sụt Sịt Introvert ♬

RSS
Dkm =))

Dkm =))

Really attractive..

Really attractive..

(via x-three)

:)

:)

(Source: blazepress, via nguoi-la)

very cool..

very cool..

(Source: reading-goddess, via cuong205a)

Oct 9
Oct 8

Mỗi một thời điểm, đàn ông chỉ có thể đủ máu để bơm lên não hoặc xuống “dưới đó”. Nếu cô gái nào thấy chàng của mình mặt tự nhiên đần ra thì chúc mừng bạn nhé, bạn thật sự quyến rũ

- st

Oct 5
Haha

Haha

Sep 1
"Ba cô đi bộ dưới mưa
Một cô đi giữa bị cua cắp …
Một cô chạy về lấy cồn
Một cô ở lại xoa … cô kia”
Via Gago Phạm

"Ba cô đi bộ dưới mưa

Một cô đi giữa bị cua cắp …

Một cô chạy về lấy cồn

Một cô ở lại xoa … cô kia”

Via Gago Phạm

Con gái có thể không ăn cơm nhưng không thể không ghen.

- Vợ có sự khéo léo của vợ (via trinhthienlam)

(via keoobonqq)

SỮA MẸ LÀ TỐT NHẤT CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ.
SỮA BÒ TỐT NHẤT CHO CON BÊ VÀ SỮA DÊ TỐT NHẤT CHO CON CỦA NÓ MÀ THÔI!

- st

Aug 7

Kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải sự ngu dốt mà là những ảo tưởng về sự hiểu biết của mình

- Stephen Hawking

Aug 6

Touch..

(Source: chaobuoisang.net, via taito---oct9thofmine)

Quá choáng =)))

Quá choáng =)))