Sụt Sịt Introvert ♬

RSS
Sep 9

Một thằng đàn ông muốn được người ta NỂ là phải YÊU được một người con gái dài lâu …

Chứ ko phải là TRẺ TRÂU yêu nhiều đứa con gái. ♥♥♥

- st